Bookmark and Share

Zápis z Valné hromady

Vydáno dne 26. 02. 2019 (2277 x přečteno)

Dne 23.2.2019 proběhla od 11:30 hod VH Sdružení Zčhl a současně s ní schůze Rady Zčhl v plzeňské restauraci Lékárna šenk


1) Zahájení, přivítání přítomných, návrh programu

 

2)Prezence

Byla provedena prezence ve smyslu článku V, odst.4) Stanov Sdružení Zčhl:

            6 přítomných členů Sdružení Zčhl z 10-ti

Sdružení Zčhl přítomni :
Lhůta (Nolčú, Horní Hradiště (Záhrobský), Mrtník (Eret)

 

Sdružení Zčhl zastoupení:

Krašovice (Eret), Mokrouše (Polívka Milan), Horní Kamenice(Záhrobský)

 

Sdružení Zčhl nepřítomni:

Dolní Hradiště, Uherce, Bučí, Hůrky

 

Rada Zčhl přítomni (mimo členů zastupujících Sdružení Zčhl):

Skala, Balvín, Píchová, Polívka Milan, Janda

Rada Zčhl omluveni :
Nádvorník, Polívka Michal, Sova

Hosté :
0

 

3) Volba Zapisovatele

Byla provedena volba zapisovatele ve smyslu článku V, odst.5) Stanov Sdružení Zčhl, zapisovatelem byl navržen a zvolen Záhrobský

 

Schváleno – 6 pro

 

4) Zpráva o hospodaření

Zprávu o hospodaření přednesl Eret – viz příloha Zápisu

Schváleno – 6 pro

 

5) Zprávu Dozorčí rady

přednesl K.Nolč – viz příloha Zápisu

Schváleno – 6 pro

 

6) Sponzoři

 Zatím v jednání, předběžně:

            DSD Metal, Libor Valeš,  Fajn koš, Plzeňský kraj, Gejša, Komunální služby, Pletiva Dobrý, Pivovar

 

7) Plakáty

Návrch je v řešení

Zajistí Záhrobský do 31.3.2019

 

8) Finance - stav účtu

Cílové odměny zůstávají stejné jako v roce 2018

 

9) Pravidla 2019

Název: ZČHL v PÚ 2019

 

10) Různé

Galavečer – Losiná 2.11.2019/9.11.2019 od 18:00 – zajistí Polívka Michal do 31.3.2019

Kapela zajisí Skala Petr do 31.3.2019

 

a)     Přeplatky a Pohledávky

-        SDH Nevřeň a SDH Buková – uhradit poplatek pořadatele do 10.3.2019

 

b)     Doplnění pravidel – pravidla bez úprav

Upozornění na změnu v pravidlech Požárního sport!!!!!

-        Protest se podává ústní formou do 10 min od ukončení útoku a s kaucí 1000Kč

-        Odvolání písemnou formou s kaucí 1000Kč – formulář u Hlavního rozhodčího

 

c)     Kontrola a přendání kufříku

Zajistí Sova A Záhrobský

 

11) Diskuze

H.Lukavice – žádá dodatečně o pevné startovní pořadí – 10.místo – schváleno

 

12) Závěr:

Další schůze Rady ZČHL 4.5.2019 od 11:30 Restaurace Lékárna – šenk

 

Podpis:

 

Členové sdružení

Eret, Nolč, Záhrobský, Polívka

 

Rada bez sdružení

Janda, Skala, Balvín, Píchová

 

 

ZČHL, příjmy a výdaje k 31.12.2018: Zprava2018.pdf