Bookmark and Share

Zápis ze schůze

Vydáno dne 18. 10. 2017 (3325 x přečteno)

Dne 17.10.2017 proběhla schůze Rady ZČHL v sále KD Šeříkovka Plzeň-Slovany. Rada - přítomni : Nolč, Polívka, Záhrobský, Matoušek, Balvín, Janda, Váchal. Rada – omluveni : Nádvorník, Šmolík. Hosté: Červený, Míšek


PROGRAM :

1. Zahájení
2. Finance 2017

3. Hodnocení ligy 2017
4. Počet soutěží 2018
5. Vklad pořadatelů 2018
6. Způsob volby pořadatelů 2018
7. Způsob volby a počet členů Rady 2018
8. Termín a místo schůze žadatelů

9. Příprava Galavečera Zčhl

10. Pravidla
11.Různé
12.Závěr

 

 

1) Zahájení

provedl K.Nolč přivítáním přítomných. Vzhledem k možnosti dřívějšího uvolnění hostů začalo jednání bodem 9. Příprava Galavečera Zčhl (viz dále v Záznamu dle vzestupného pořadí jednotlivých bodů)

 

 

2) Finanční zprávu

k 17.10.2017 přednesl K.Nolč.

Počáteční stav účtu k 1.1.2017 :                                19.797,- CZK

Příjmy celkem :                                                         137.005,- CZK

Výdaje celkem :                                                        15.194,- CZK

Konečný stav účtu k 16.10.2017 :                             141.608,- CZK

Zálohy vratné :                                                          14.000,- CZK

Zůstatek bez vratných záloh :                                    127.608,- CZK

Finanční zpráva bude přiložena k zápisu.

 

Očekávané výdaje :   

Odměny družstvům 2017                               94.500,- CZK

Očekávaný zůstatek bez vratných záloh                    33.108,- CZK

 

 

 

 

3) Hodnocení ligy 2017

Zápisy ze soutěží nebyly k dispozici, zhodnocení jednotlivých soutěží v uplynulé soutěžní sezoně bylo provedeno dle poznámek jednotlivých členů Rady Zčhl z těchto soutěží. Bylo konstatováno, že soutěže proběhly v souladu s pravidly ZČHL, bez vážnějších problémů, byly řešeny jen drobné nedostatky, které nemají vliv na případné nevrácení vratné zálohy pořádajících SDH.

 

Po 31.10.2017, až budou známi všichni žadatelé o pořádání soutěží pro rok 2018, připraví P.Eret finanční vypořádání s pořadateli sezony 2017 - vrácení částky 1.000,- CZK které nežádají o pořadatelství pro rok 2018 – nejlépe převodem na účet (nutno následně zajistit kontakty).

 

Pro orientaci, ohledně platby vratných záloh, jsou uvedeni pořadatelé ročníku 2017 : SDH Únětice (PJ), SDH Úherce (PS), SDH Horní Hradiště (PS), SDH Štichovice (PS), SDH Brodeslavy (PS), SDH Bučí (PS), SDH Kalenice (ST), SDH Novosedly (ST), SDH Štěnovický Borek (PM), SDH Obora (PS), SDH Mokrouše (PJ), SDH Chrást (PB), SDH Žákava (PJ) . ÚMO Plzeň2-Slovany (PM).

Podtržené SDH žádají o pořadatelství i pro rok 2018 (záloha 1.000,- Kč se jim nebude vracet, pokud budou na Shromáždění žadatelů odhlasováni jako pořadatelé soutěže Zčhl v roce 2018)

 

 

4) Počet soutěží pro rok 2018

V ročníku 2018 bude maximálně 14 soutěží.

 

 

5) Vklad pořadatelů 2018

Vklad pořadatelů 3.000,- CZK + Vratná kauce 1.000,- CZK.

 

 

6) Způsob volby pořadatelů 2018

Pořadatelé mají možnost se přihlásit do 31.10.2017 do 24:00 hod, kdy byla stanovena uzávěrka přijímání přihlášek na ročník 2018. Do dnešního dne se přihlásili zatím celkem 4 zájemci o pořádání Zčhl (předběžné požadované termíny):

Úherce(26.5. nebo 2.6.18), H.Hradiště(9.6. nebo 16.6.18), Štichovice(10.6. nebo 17.6.18), ÚMO Plzeň2-Slovany(???).

 

Prezentace žadatelů:

Bude provedena na Shromáždění žadatelů formou jakoukoliv (video, foto, ústní forma,…), k dispozici bude projektor, který zajistí hostitel Shromáždění žadatelů (bude ještě upřesněno na stránkách Zčhl). Maximální délka prezentace každého žadatele je 3 minuty.

Výběr pořadatelů:

Volba tajná.

Hlasovací lístky připraví : Záhrobský

 

 

7) Způsob volby a počet členů Rady Zčhl 2018

Každý účastník Shromáždění žadatelů může navrhnout 2 kandidáty do Rady Zčhl.

Zájemce o členství v Radě Zčhl bude přítomný na Shromáždění žadatelů, případně bude zastoupený sborem s hlasovacím právem.

Počet členů Rady Zčhl pro rok 2018 bude 9.

Platný hlasovací lístek bude obsahovat 9 označených (zaškrtnutých) kandidátů. Jinak vyplněné hlasovací lístky budou vyřazeny.

Výběr členů Rady:

Volba tajná.

Hlasovací lístky připraví : Záhrobský

 

 

8) Termín a místo Shromáždění žadatelů

Shromáždění žadatelů proběhne dne 26.11.2017 od 9:00 hodin, místo bude zveřejněno na stránkách Zčhl.

Členové Rady Zčhl se sejdou tamtéž v 8:00 hod, z důvodu přípravy jednání Shromáždění žadatelů.

 

 

9) Příprava Galavečera

  • Byla upřesněna organizace večera a doladění programu, průběh Galavečera byl probrán po jednotlivých bodech obsahově i časově (videa, hudba, fotoprezentace,…), finální verzi programu dopracuje v pátek 20.10.2017 Karel Míšek
  • Byla zajištěna obsluha notebooku na videa a hudbu doprovodného programu, ovládání osvětlení a kontrola na vstupu
  • Byl dohodnut rozsah vystoupení doprovodného programu (mažoretky, taneční skupina)
  • Bylo dohodnuto občerstvení pro účastníky Galavečera, rozhodčí a sponzory a zajištěna konečná objednávka
  • Byly specifikovány konkrétní náklady na Galavečer (ozvučení, kapela, DJ,…)
  • Byly prezentovány zakoupené poháry, diplomy a děkovné plakety sponzorům
  • Bylo potvrzeno zajištění finančních odměn pro družstva
  • Byl dohodnut sraz Rady Zčhl v sobotu 21.10.2017 od 15:00 hod na přípravu sálu
  • Otevření sálu pro účastníky Galavečera                   18:00 hod
  • Zahájení Galavečera                                                  19:00 hod

 

 

10) Pravidla

V ročníku 2018 budou zavedeny kartičky s pořadovými čísly pro kontrolu prezence družstev mužů při úvodním nástupu. Kartičky budou uloženy v putovním kufříku Rady Zčhl. Pořadatel kartičky rozdá při prezenci (zaplacení startovného). Kartičky budou vybrány členem Rady Zčhl při nástupu.

 

Uvedený text bude doplněn do Pravidel Zčhl po Shromáždění žadatelů, společně s případnými dalšími připomínkami k Pravidlům Zčhl, vznesenými na Shromáždění žadatelů.

 

 

11) Různé

-Poslední schůze Rady ZČHL před 1.kolem ročníku 2018 se zúčastní všichni rozhodčí, kteří dělají hlavního rozhodčího, aby byli poučeni a seznámeni se změnami v pravidlech (budou pozváni), pokud Rada Zčhl nerozhodne na dalších jednáních jinak.

 

-Návrhy na plakáty pro rok 2018 je možno tvořit do termínu konání Valné hromady (cca polovina ledna 2018).

-Zjistit možnosti sponzorování pro rok 2018 – DSD Metal, Becker, Valeš, Probez, Gesvinder, Fajnkoš, a.s. a další - pokud možno do termínu konání Valné hromady (cca polovina ledna 2018).

 

-Uspořádání “Galavečera Zčhl 2018“ s vyhlášením celkových výsledků a s předáním cen, termín a místo “Galavečera“ bude stanoven současně s termíny soutěží na Shromáždění žadatelů (navrhovatelé či pořadatelé si připraví termín).

 

 

-SDH s hlasovacím právem na Shromáždění žadatelů:

Hlasovací právo na Shromáždění žadatelů mají:

1.Žadatelé : dle počtu soutěží (….) : Úherce, H.Hradiště, Štichovice, ÚMO Plzeň2-Slovany, (zatím celkem-4)

 

2.Umístění:

muži do 10 místa v ročníku 2017 (mimo žadatele): Horní Lukavice, Dehtín, Kalenice, Novosedly, Chrást, Žebnice, Únětice, Mokrouše, Poděvousy, Horní Kamenice, (zatím celkem-10).

 

ženy do 5 místa v ročníku 2017 (mimo žadatele): Chválenice, Hradec, Chotíkov, Únětice (zatím celkem-4).

 

3.Ostatní členové sdružení :

SDH Lhůta, SDH Dolní Hradiště, SDH Mrtník, SDH Krašovice, SDH Hůrky, (zatím celkem-5).

Tedy zatím 23 sborů.

Z každého sboru se Shromáždění žadatelů mohou zúčastnit nejvýše 2 členové.

 

 

12) Závěrem

poděkoval K.Nolč přítomným za účast. Ukončení schůze v 18:00 hod.

 

Rada ZČHL, Zapsal:  Ondřej Janda,

Podpis: Janda v.r.

Podpisy přítomných členů Rady Zčhl: Polívka v.r., Nolč v.r., Váchal v.r., Záhrobský v.r., Matoušek v.r., Janda v.r. a Balvín v.r.