Bookmark and Share

Zápis ze schůze Rady

Vydáno dne 27. 11. 2017 (2796 x přečteno)

Program :

1) Doplnění hodnocení ligy 2017 na základě Zápisů ze soutěží

2) Příprava jednání Shromáždění žadatelů – organizační zajištění

3) Různé


ad1) Hodnocení ligy ročníku 2017 bylo provedeno na jednání dne 17.10.2017, bez možnosti seznámení se s jednotlivými Zápisy ze soutěží, které nebyly na jednání k dispozici.

-Zápisy ze soutěží opět nebyly k dispozici. Bod se neprojednával. Bude projednáno dodatečně na Valné hromadě Sdružení Zčhl, jejíž konání bude v termínu cca 01.-02.2018, předběžně v Nevřeni, před konáním ICE-CUPu (Zápisy ze soutěží na jednání VH zajistí J.Šmolík (jsou uloženy v deskách v kufříku Rady Zčhl, který v současné době má u sebe).

 

ad2) Organizační zajištění Shromáždění žadatelů:

-Návrh členů volební komise: Aneta Píchová, Adéla Vébrová, Karolína Gentlerová

-Prezentace žadatelů – všichni  x  jen noví žadatelé, SDH Buková (PJ) a SDH Nevřeň (PS), max. délka prezentace: do 5-ti min.

-Hlasovací lístky:

          -pořadatelé: vzhledem k počtu přihlášených žadatelů (12) a na minulém jednání odsouhlasenému maximálnímu počtu soutěží 14, hlasování není zapotřebí a nebude se provádět

          -návrh kandidátů do Rady Zčhl na rok 2018 a hlasování o členech Rady Zčhl na rok 2018 bude provedeno dle programu, pokud bude počet uchazečů vyšší než 9.

          -na základě předběžných informací o možnosti provedení dvoukol pořádaných SDH Chrást a ÚMO Plzeň 2 Slovany, pokud se tyto o dvoukola přihlásí, je do programu dodatečně doplněno hlasování o této možnosti, čímž by počet soutěží byl předpokládaných 14, dle přijatých závěrů z minulého jednání.

 

ad2) Různé:

-Kufřík Rady Zčhl v současné době má: Jiří Šmolík (ÚMO 2 Plzeň Slovany)

-Úplnost kufříku Rady Zčhl, funkčnost vybavení, potřeba doplnění vybavení, dostatek formulářů (Zápis ze soutěže, Protest,…) – vybavení kufříku je kompletní, před zahájením ročníku 2018 budou ještě doplněny formuláře Zápisy ze soutěží, Protesty a Omluvy družstev ze závěrečného nástupu – zajistí Vl.Záhrobský.