Bookmark and Share

Zápis ze schůze Rady ZČHL, 14. 5. 2021, Obecní úřa

Vydáno dne 20. 05. 2021 (1421 x přečteno)

Rada - přítomni: Polívka Milan, Sova, Janda, Kanta, Balvín, Matoušek, Píchová, Olšovská

Rada - omluveni: Polívka Michal


Rada ZČHL se usnesla na dodatku k pravidlům pro rok 2021. Následující dodatek je platný pouze pro sezónu 2021.

1. Červnové termíny soutěží jsou zrušeny, současně je zrušena také soutěž 15.8.2021 v Úněticích z technických důvodů. Soutěže v Horní Lukavici a Horním Hradišti budou přesunuty na termíny 11. 9. 2021 (Horní Lukavice) a 18. 9. 2021 (Horní Hradiště) – přesun termínů je podmíněn odsouhlasením zástupců týmů s hlasovacím právem na shromáždění žadatelů v roce 2020.
To jsou: Bučí, Budilov, Dolní Hradiště, Dehtín, Horní Hradiště, Horní Kamenice, Horní Lukavice, Hradec, Hůrky, Chrást, Kdyně, Krašovice, Lhůta, Mochtín, Mokrouše, Mrtník, Nevřeň, Poděvousy, Robčice, Stýskaly, Štěnovický Borek, Štichovice, Štítary, Úherce, Únětice, Útušice, Žákava, Želčany. Zástupci těchto týmů se vyjádří do 31. 5. 2021, zda souhlasí se změnou výše navržených termínů, a to buď na e-mail z.balvin@seznam.cz, nebo SMS či telefonicky na číslo 721 021 660.
2. Pokud do 1. 7. 2021 budou povoleny akce do 300 lidí, začne liga 3. 7. 2021 závodem ve Stýskalech. V opačném případě rozhodne Rada ZČHL o dalším postupu.
3. V rámci odměn družstvům budou uděleny 3 poháry v každé kategorii, týmy na bodovaných místech obdrží diplom. O udělení ostatních věcných cen rozhoduje pořadatel soutěže.
4. Vzhledem k tomu, že není zřejmé, za jakých podmínek bude moci probíhat prodej občerstvení na venkovních akcích, a také proto, že někteří pořadatelé mohou mít problém se zajištěním lidí, uveřejní každý pořadatel týden před pořádáním rozsah zajištěného, např. „K dispozici pouze točené a teplé nápoje.“
5. Výše celkových odměn, které se předávají nejlepším družstvům při Galavečeru ZČHL, bude upravena dle možností zajištění sponzorů.
6. Úvodní a závěrečné nástupy zůstávají v kompetenci pořadatele soutěže. Nebude prováděna kontrola Radou ZČHL.

Sepsal: Janda