Bookmark and Share

Zápis ze Shromáždění žadatelů

Vydáno dne 22. 12. 2020 (1635 x přečteno)

Program :

1)      Zahájení, přivítání hostů, návrh programu

2)      Oznámení o počtu přítomných s hlasovacím právem

3)      program

4)      Stanovy - čl.VIIb Stanov Zčhl (Shromáždění žadatelů) a s čl.VIIa Stanov (Rada Zčhl), odstavec 1), 2) a 3), písmeno a) až e).

5)      Zvolení volební komise

6)      Zpráva pokladníka

7)      Zpráva o schůzy rady

8)      Prezentace žadatelů online

9)      Požadavky žadatelů na sloučení Zčhl s jinou ligou či s odlišnými

10)  Požadavky žadatelů na výjimky z pravidel Zčhl

11)  Hlasování o pořadatelích Zčhl pro rok 2021 (tajná volba)

12)  Návrhy kandidátů do Rady Zčhl pro rok 2021 (tajná volba)

13)  Vyhlášení výsledků

14)  Přestávka (10-30min) …možno oběd, …

15)  diskuze

16)  diskuze o termínech ZČHL 2021

17)  výběr startovních pozic

18)  Zaplacení vkladu pořadatelů pro rok 2021 + finanční vypořádání s pořadateli Zčhl v roce 2020

19)  Zaplacení členských příspěvků členů Sdružení Zčhl pro rok 2021

20)  Závěr


1)      Zahájení, přivítání hostů, návrh programu

 

2) Oznámení o počtu přítomných s hlasovacím právem

 

Hlasovací právo: 27sborů

Přítomno:15sborů

Nepřítomno:14 sborů

 

3)program

 

4)Stanovy - čl.VIIb Stanov Zčhl (Shromáždění žadatelů) a s čl.VIIa Stanov (Rada Zčhl), odstavec 1), 2) a 3), písmeno a) až e).

 

5)Zvolení volební komise

 

Zapisovatel: Záhrobský

Komise: Skala, Sedláček, Olšovská

6)Zpráva pokladníka – viz příloha

 

7)Zpráva o schůzy rady – viz příloha

8)Prezentace žadatelů online na stránkách

 

9)Požadavky žadatelů na sloučení Zčhl s jinou ligou či s odlišnými pravidly

 

ZČHL + 9 okrsek – vlastní bodování

Mokrouše, Š. Borek, Robčice, Útušice

 

10)Požadavky žadatelů na výjimky z pravidel Zčhl

 

Mokrouše – užší dráha od rozdělovače k terčům

Štítary, Robčice – šíře startovní čáry 8 m

11)Hlasování o pořadatelích Zčhl pro rok 2021 (tajná volba)

 

12)Návrhy kandidátů do Rady Zčhl pro rok 2021 (tajná volba)

 

13)Vyhlášení výsledků

 

Vyškrtnut 1 pořadatel a jeden člen rady v hlasovacím lístku.

 

Pořadatel:

Budilov 12 hlasů

Žákava 1 hlas

Štítary 1 hlas

Unětice 1 hlas

 

Rada:

Růt 8 hlasů

Olšovská 6 hlasů

Sova 1 hlas

 

Členové rady:

Janda

Sova

Kanta

Polívka Milan

Polívka Michal

Píchová

Balvín

Matouček

Olšovská

 

14)Přestávka (10-30min) …možno oběd, …

 

15diskuze

 

Dodatetek pravidel

 

Odstavec IV. Pravidla

Termíny a jiná nenadálá situace

Hlasovací právo v daném ročníku ZČHL mají týmy. Které mají hlasovací právo na shromáždění žadatelů v předchozím roce.

 

Návrh na snížení bodového ohodnocení žen z 10 týmů na 7 týmů.

Pro: 14 hlasů

Proti: 1 hlas

 

 

pořadí

varianta 1

varianta 2

1

10

12

2

8

9

3

6

7

4

4

5

5

3

3

6

2

2

7

1

1

Varianta 1: 8 hlasů

Varianta 2: 7 hlasů

 

Termín Galavečera ZČHL

5.11.2021 od 18:00

KD Losiná

 

16)diskuze o termínech ZČHL 2021

 

5.6. H.Lukavice

12.6. H. Hradiště

13.6. Štichovice

3.7. Stýskaly

4.7. Nevřeň

10.7. H. Kamenice

11.7. Štítary

24.7. Útušice

25.7. Š. Borek

31.7. Mokrouše

1.8. Mochtín

14.8. Robčice

15.8. Unětice

4.9. Žákava

 

 

17)výběr startovních pozic

Muži

H. Lukavice - 10

H. Kamenice – 11

Uněice – 5

Nevřeň – 7

Dehtín – 4

Robčice – 12

Unětice B – 9

Mochtín – 6

 

Ženy:

Poděvousy – poslední

Dehtín – 2

Hradec – 3

Unětice – 1

Štítary - 5

 

18)Zaplacení vkladu pořadatelů pro rok 2021 + finanční vypořádání s pořadateli Zčhl v roce 2020

 

Zaplatit na účet do 22.12.2020

ČÍSLO ÚČTU: 123-1033860247/0100

 

19)Zaplacení členských příspěvků členů Sdružení Zčhl pro rok 2021

 

Zaplatit na účet do 22.12.2020

ČÍSLO ÚČTU: 123-1033860247/0100

 

20)Závěr

 Další články

Zápisy ze schůze rady a sdružení

    Skupiny článků