Bookmark and Share

Zápis ze Shromáždění žadatelů

Vydáno dne 02. 12. 2023 (515 x přečteno)

Program :

1) Zahájení, přivítání hostů, návrh programu
2) Oznámení o počtu přítomných s hlasovacím právem
3) Seznámení s čl.VIIb Stanov Zčhl (Shromáždění žadatelů) a s čl.VIIa Stanov (Rada Zčhl), odstavec 1), 2) a 3), písmeno a) až e).
4) Zvolení volební komise
5) Zpráva pokladní (+upozornění na zaplacení vkladu nově zvolených pořadatelů (3000x4000), vrácení záloh neodhlasovaným loňským pořadatelům (1000) a zaplacení členského příspěvku Sdružení Zčhl (100) po bodu 16) jednání)
6) Prezentace žadatelů (max. 3min)
7) Požadavky žadatelů na sloučení Zčhl s jinou ligou či s odlišnými pravidly (výsledkem diskuse a podmínkou pro pořadatelství je schválení organizace takovéto soutěže Shromážděním žadatelů)
8) Požadavky žadatelů na výjimky z pravidel Zčhl (výsledkem diskuse a podmínkou pro pořadatelství je schválení případných výjimek Shromážděním žadatelů)
9) Hlasování o počtu soutěží ZČHL v roce 2024
10) Hlasování o pořadatelích Zčhl pro rok 2024 (tajná volba)
11) Návrhy kandidátů do Rady Zčhl pro rok 2024
12) Hlasování o členech Rady Zčhl pro rok 2024 (tajná volba)
13) Přestávka (10-30min) …možno oběd, …
14) Vyhlášení výsledků hlasování
15) Diskuse obecná: 1-Výběr pevných startovních pořadí (M=1-10, Ž=1-5), 2-Zhodnocení Galavečeru 2023, 3-Stanovení místa a termínu Galavečeru 2024, 4-Získávání finančních prostředků, 5-Návrhy na úpravu Pravidel Zčhl 2024, …
16) Diskuse o termínovém kalendáři 2024 (doporučení - volba termínů Zčhl s ohledem na požadavky pořadatelů uvedené v Žádostech o pořádání soutěže, na již stanovené termíny okresních a krajských postupových soutěží v Ps, MČR, ČP-100m, případně na již stanovené termíny mezinárodních soutěží)
17) Zaplacení vkladu pořadatelů pro rok 2024 + finanční vypořádání s pořadateli Zčhl v roce 2023
18) Zaplacení členských příspěvků členů Sdružení Zčhl pro rok 2024
19) Závěr, poděkování všem za účast na SŽ


 


1) Zahájení, přivítání hostů, návrh programu

2) Oznámení o počtu přítomných s hlasovacím právem

- Hlasovací právo: 28 subjektů
- Přítomno: 19 subjektů
- Nepřítomno: 9 subjektů

3) Seznámení s čl.VIIb Stanov Zčhl (Shromáždění žadatelů) a s čl.VIIa Stanov (Rada Zčhl), odstavec 1), 2) a 3), písmeno a) až e).

4) Zvolení volební komise

- Zapisovatel: A. Píchová
- Komise: V. Štýs, P. Placatková, J. Olšovská

5) Zpráva pokladní (+upozornění na zaplacení vkladu nově zvolených pořadatelů (3000x4000), vrácení záloh neodhlasovaným loňským pořadatelům (1000) a zaplacení členského příspěvku Sdružení Zčhl (100) po bodu 16) jednání)

6) Prezentace žadatelů (max. 3min)

- Proběhla prezentace SDH Poděvousy a SDH Neuměř – ostatní pořadatelé beze změny od minulé sezony.

7) Požadavky žadatelů na sloučení Zčhl s jinou ligou či s odlišnými pravidly (výsledkem diskuse a podmínkou pro pořadatelství je schválení organizace takovéto soutěže Shromážděním žadatelů)

- SDH Únetice – noční soutěž před ZČHL – nezasahuje do ZČHL

8) Požadavky žadatelů na výjimky z pravidel Zčhl (výsledkem diskuse a podmínkou pro pořadatelství je schválení případných výjimek Shromážděním žadatelů)
- SDH Mokrouše – užší dráha
- SDH Robčice – užší startovní čára – cca 8 m
- SDH Štítary – užší startovní čára – cca 8 m

- Hlasování – 19 pro
0 proti
0 zdržel se

9) Hlasování o počtu soutěží ZČHL v roce 2024

- Ponechání 14. soutěží – dle schůze rady před žadatelskou schůzí

- Hlasování – 19 pro
0 proti
0 zdržel se

- Počet soutěží v ročníku 2024 je 14

10) Hlasování o pořadatelích ZČHL pro rok 2024 (tajná volba)

- Hlasování proběhlo tajnou volbou na pomocí hlasovacích lístků

11) Návrhy kandidátů do Rady ZČHL pro rok 2024

- Navržení kandidáti: Placatková, Olšovská, Kasl, Matouš, Lešek, Vrba, Polívka Michal, Píchová, Štýs, Sova, Gotinger, Švíka

12) Hlasování o členech Rady ZČHL pro rok 2024 (tajná volba)

- Hlasování proběhlo tajnou volbou pomocí hlasovacích lístků

13) Přestávka (10-30min) občerstvení - polívka

14) Vyhlášení výsledků

Volba rady ZČHL:

- Výsledky hlasování: Gotinger 3 hlasy
Švíka 7 hlasů
Kasl 12 hlasů
Sova – vzdal se postu člena rady pro časové vytížení
Tzn. 9. členem rady ZČHL je Kasl

- Členové rady ZČHL 2024: Placatková
Olšovská
Kasl
Matouš
Lešek
Vrba
Polívka Michal
Píchová
Štýs

Volba pořadatelů ZČHL 2024:


Nevřeň
Horní Hradiště
Štichovice
Stýskaly (So) –nejmenší počet hlasů
Stýskaly (Ne)
Horní Kamenice
Štítary
Štěnovický Borek
Neuměř
Poděvousy
Robčice
Mokrouše
Buková
Únětice
Žákava

 

 


15) Diskuse obecná: 1-Výběr pevných startovních pořadí (M=1-10, Ž=1-5), 2-Zhodnocení Galavečeru 2023, 3-Stanovení místa a termínu Galavečeru 2024, 4-Získávání finančních prostředků, 5-Návrhy na úpravu Pravidel Zčhl 2024, …

Muži
Únětice 1911 A - 5
Horní Lukavice - 10
Mokrouše - 8
Únětice 1911 B - 15
Horní Kamenice - 3
Robčice - 12
Želčany - 13
Hlubyně - X
Dehtín - 6
Zahorčice - 2

Ženy:
Hradec - 3
Lužná - X
Poděvousy - poslední
Únětice - 1
Štítary – 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Diskuse o termínu a místu galavečeru :
Hlasování Losinná – Pátek 18.10. od 18:00
19 pro
0 proti
0 zdržel se
Galavečer proběhne v Pátek 18.10. od 18:00 v Losinné
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- půjčování soutěžících ostatním týmům – proběhla debata a představení myšlenky
- Hlasování o pokračování diskuse: 2 pro
17 proti
0 zdržel se
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Možnost zakoupení pevného startovacího pořadí pro týmy bez nároku na pevné start. Pořadí – proběhla debata nad variantami a možnostmi
- Hlasování o pokračování diskuse: 13 pro
2 proti
4 zdržel se
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Změna pravidel:

- Stávající změní: Při neúčasti družstva nebudou družstvu uděleny body do ZČHL.
- Nové znění: Při neúčasti družstva nebudou družstvu uděleny body do ZČHL, pořadí ostatních týmů zůstává nezměněné.
- Stávající změní: Soutěžní družstvo umístěné na bodovaném místě se může omluvit ze závěrečného nástupu pouze 2x v jednom soutěžním ročníku. Pokud je pořadatelem soutěže následující den, pak 3x.
- Při vyhlášení musí vystoupit na bodovaném místě čtyři členové soutěžního družstva.
- Nové znění: Soutěžní družstvo umístěné na bodovaném místě se může omluvit ze závěrečného nástupu pouze 2x v jednom soutěžním ročníku. Pokud je pořadatelem soutěže následující den, pak 3x. Omluva z nástupu je nutná nahlásit před začátkem soutěže, při schůzi rady ZČHL. Na pozdější omluvy nebude brán zřetel
- Při vyhlášení musí vystoupit k převzetí cen na bodovaném místě čtyři členové soutěžního družstva
Hlasování o změně pravidel: 19 pro
0 proti
0 zdržel se

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Úkol pro Valnou hromadu Sdružení ZČHL – Změna stanov pro rok 2024 – nejednoznačný výklad definice „subjektu“ s hlasovacím právem. Dle diskuse by měl mít hlasovací právo každý tým, který se umístil v minulém ročníku tak, aby měl hlasovací právo, i když je pod jedním SDH.
- Hlasování o požadavku na změnu stanov 2024: 19 pro
0 proti
0 zdržel se

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16) Diskuse o termínovém kalendáři 2023 (doporučení - volba termínů Zčhl s ohledem na požadavky pořadatelů uvedené v Žádostech o pořádání soutěže, na již stanovené termíny okresních a krajských postupových soutěží v Ps, MČR, ČP-100m, případně na již stanovené termíny mezinárodních soutěží)

Nevřeň 25.5.
Horní Hradiště 8.6.
Štichovice 9.6.
Horní Kamenice 29.6.
Štítary 30.6.
Neuměř 20.7.
Poděvousy 21.7.
Robčice 27.7.
Buková 28.7.
Mokrouše 3.8.
Stýskaly 4.8.
Štěnovický Borek 17.8.
Únětice 18.7.
Žákava 31.8.


17) Zaplacení vkladu pořadatelů pro rok 2024 + finanční vypořádání s pořadateli ZČHL v roce 2023
Zaplatit na účet 123-1033860247/0100
- SDH Mochtín – žádá o vrácení vratné zálohy 1000,-

- SDH Horní Lukavice – žádá o vrácení vratné zálohy 1000,-


18) Zaplacení členských příspěvků členů Sdružení ZČHL pro rok 2024

Zaplatit na účet 123-1033860247/0100

- SDH Únětice – Požadavek na přihlášení do sdružení ZČHL


19) Závěr, poděkování všem za účast na SŽ