Bookmark and Share

Zápis ze shromáždění žadatelů o pořádání ZČHL 2020

Vydáno dne 17. 12. 2019 (2124 x přečteno)

1. 12. 2019, Štěnovický Borek


1. Zahájení a přivítání přítomných

2. Oznámení o počtu přítomných s hlasovacím právem (23 hlasů)

3. Program

4. Stanovy Sdružení ZČHL

5. Volební komise (Balvín, Píchová, Janda) - pro: 22, zdržel se: 1, proti: 0

6. Zpráva pokladního - viz příloha

7. Zpráva o schůzi Rady ZČHL 1. 12. 2019 - viz příloha

8. Prezentace žadatelů

9. Požadavky žadatelů na sloučení ZČHL s jinou ligou

* Kdyně (Oprechtice) - sloučení s Krušnohorskou hasičskou ligou; ligy budou odděleny
zvlášť
* Budilov - sloučení s Jihočeskou hasičskou ligou; ligy budou odděleny zvlášť

10. Požadavky na výjimky z pravidel ZČHL

* Mokrouše - zúžená dráha
* Štítary - zúžený náběh (8 m)

11. Hlasování o pořadatelích ZČHL 2020

* nehodící se: Buková (16), Kdyně - neděle (15), Budilov - neděle (11)

12. Návrhy o kandidátech do Rady ZČHL 2020

13. Vyhlášení výsledků hlasování

* 1. Polívka Michal (23), 2. Píchová (23), 3. Záhrobský (23), 4. Sova (23), 5. Polívka Milan (22), 6. Balvín (21), 7. Janda (20), 8. Matoušek (17), 9. Kanta (15)

14. Oběd

15. Diskuse

* úloha Rady ZČHL během soutěže - návrh na delegování zástupce Rady na jednotlivou soutěž z důvodu sledování všech útoků v rámci řešení protestů
* návrh ke zrušení ústního protestu - pouze písemný protest
- pro: 18, zdrželo se: 3, proti: 2 => schválen pouze písemný protest
* návrh na zveřejnění protestu - zápisy ze soutěží, kde se řešil protest, budou nově zveřejněny na facebookových stránkách ZČHL

16. Diskuse o termínech soutěží ZČHL 2020

*30. 5. 2020 Budilov, 31. 5. 2020 H. Lukavice, 13. 6. 2020 H. Hradiště, 14. 6. 2020 Štichovice, 27. 6. 2020 Kdyně, 4. 7. 2020 Nevřeň, 5. 7. 2020 Bučí, 11. 7. 2020 H. Kamenice, 12. 7. 2020 Štítary, 1. 8. 2020 Zahorčice, 2. 8. 2020 Mochtín, 8. 8. 2020 Mokrouše, 9. 8. 2020 Štěn. Borek, 29. 8. 2020 Žákavá
17. Diskuse o výběru startovní pozice pro ZČHL 2020
* muži: Únětice - 5., H. Kamenice - 11., Nevřeň - 9., H. Lukavice - 10., Dehtín - 4., Žebnice - 3., Robčice - 12.
* ženy: Úněšov - 4., Hradec - 3., Únětice - 1., Štichovice - 5.

18. Galavečer ZČHL

* hlasování o termínu: pátek x sobota
* pro sobotu: 10, zdrželo se: 5, proti: 8
* termín: 6. 11. 2020, 19:00, KD Losiná

19. Zaplacení vkladu na soutěž ZČHL 2020

* p. Eretovi převodem na účet

20. Zaplacení vkladu členů Sdružení

* p. Eretovi převodem na účet, dále viz příloha - poplatky 2020

sepsal: Janda

 

 

Příjmy celkem 147 789
   
Poplatky (9x3000) 27 000
Poplatky (5x4000) 20 000
Příspěvky sdružení (10x100) 1 000
Gala večer příjem 10 783
Krajský úřad 50 000
Valeš 10 000
ZKS 10 000
OSH Plzeň sever 3 000
Pletiva Dobrý 5 000
L.L.Trade 11 000
Úrok 6
   
Výdaje celkem 116 114
   
Vrácená záloha 3 000
Plakáty 3 000
Odměny+poháry výběr 60 000
DSD faktura 50 000
Poplatky za účet 114
   
   
Rekapitulace  
   
Počáteční stav účtu k 1.1.2019 30 811
Příjmy celkem 147 789
Výdaje celkem 116 114
Konečný stav účtu k 30.11.2019 62 486
   
Zálohy vratné 12 000
   
   
Zůstatek bez vratných záloh 50 486

 Další články

Zápisy ze schůze rady a sdružení

    Skupiny článků