Bookmark and Share

Zpráva o schůzi Rady ZČHL 20. 11. 2021 , Losiná

Vydáno dne 28. 11. 2021 (1642 x přečteno)

Rada – přítomni: Polívka Mil., Polívka Mich., Kanta, Olšovská, Píchová

Rada – omluveni: Balvín, Matoušek, Janda, Sova

Hosté: 0


Program:

1. Zahájení, přivítání přítomných

2. Finance 2021 - viz příloha

3. Hodnocení ligy 2021

*bez jakýchkoliv prohřešků

4. Počet soutěží 2022

* 14 soutěží, na žadatelské schůzi proběhne hlasování o navýšení počtu soutěží na 15.

5. Vklad pořadatelů 2022

* vklad 3 000 Kč + 1 000 Kč vratná záloha

6. Způsob volby pořadatelů 2022

*napsáním žadatele který má být vyškrtnut na volební lístek. Pokud bude shodný počet žadatelů jako plánovaných soutěží, žádný pořadatel nebude vyškrtnut.

7. Způsob volby a počet členů Rady ZČHL 2022

* počet členů Rady zůstane 9; doporučen byl pouze 1 člen z jednotlivého SDH

8. Pravidla

* pravidla zůstanou beze změny

9. Různé

* termín schůze rady a členů sdružení bude upřesněn

10. Závěr

 

sepsal: Kanta