Pravidla ligy - Aktuální dokumenty

Vyvěšeno Dokument Bude sejmuto
16. 03. 2021

Pravidla 2021

Rada Západočeské hasičské ligy je nejvyšším orgánem na soutěži.

31. 12. 2021
16. 03. 2021

Stanovy 2021

Zájmového sdružení právnických osob Přijaté dle ust. §20f až § 20j zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění..

31. 12. 2021

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty