Bookmark and Share

Memoriál Míly Pytlíka - 2014

Vydáno dne 21. 09. 2014 (3809 x přečteno)

Pořádané 1.11. 2014 - SDH Bolevec místo konání – areál CPS Košutka. Soutěž je vypsána pro sedmičlenná družstva mužů a žen – členů SDH nebo příslušníků/zaměstnanců HZS – se stříkačkami PS 12 a je tradičně dotována cenami pro nejúspěšnější družstva.


Soutěžní disciplínou je požární útok dle níže uvedených pravidel s tím, že prvé pokusy všech družstev jsou hodnoceny jako kvalifikační o postup do šestičlenného finále, současně pak určí pořadí od 7. místa výše.

Šest družstev s nejlepšími časy prvních pokusů v každé kategorii se zúčastní finále v pořadí 6 a 5, 4 a 3, 2 a 1 s tím, že časy obou pokusů se sčítají a určí pořadí na 1. až 6. místě. V případě rovnosti součtu časů obou pokusů rozhoduje dosažení lepšího času v jednom z pokusů. Pokud v soutěži žen nebude více jak 7 družstev, rozhodne se o pořadí jen na základě časů prvních pokusů.

Všechny soutěžní pokusy proběhnou paralelně na dvou stavech dle určených startovních číslech se společným startem.

Výzbroj družstev

Soutěží se s vlastním nářadím, odpovídajícím vybavení PPS 12 nebo DA 12 Avie a splňujícím podmínky stanovené v aktuálních pravidlech Požárního sportu – pořadatel si vyhrazuje právo kontroly !

Jedná se zejména o následující:

- stroj PS 12 bez zjevných úprav a montovaných jiných než konstrukčně určených zásadních dílů
- 4 ks savic 1,6 metru DN 110 se šroubením, nesešroubované a nesmí přesahovat obrysy základny
- sací koš se zpětným ventilem (funkční klapkou)
- 2 ks hadice B 75 (19 – 21m) s šířkou ploché hadice min.113 mm
- rozdělovač (možno i kloubový)
- 4 ks hadice C 52 (19 - 21m) s šířkou ploché hadice min. 79 mm
- 2 ks proudnice C 52 (možno bez uzávěru) s dodržením průměru výstřikové koncovky
- dle potřeby až 4 ks hákových nebo universálních klíčů

Vše bez dalších pomůcek bude uloženo na základně 2 x 2 metry.

Soutěžící družstva mohou použít gumové nebo plastové pásy či desky pod přívodní vedení.

Výstroj soutěžících

Sportovní oděv, obuv a lehký opasek

Provedení požárního útoku

- pro přípravu nářadí a stroje na základnu (včetně nastartování) je vymezen limitovaný čas 5 minut od okamžiku položení prvního kusu na základnu – po jejich uplynutí je pokus odstartován.

- po přípravě nářadí a stroje na základnu vydá rozhodčí základny pokyn k nastartování stříkačky (lze použít i startér).

POZOR ! Při zkušebním startování stříkačky již postavené na základně před pokynem rozhodčího, bude družstvo z pokusu vyloučeno !

- startuje se výstřelem z pistole pro obě družstva současně.

- družstvo libovolnou činností vytvoří ze 4 savic a sacího koše přívodní vedení (sací koš musí být před ponořením do vody i po vytažení našroubován), dopravní vedení 2 hadice B s rozdělovačem a dvě útočná vedení - vždy 2 hadice C + proudnice.

- každý proud má svůj elektronický terč s průstřikovým otvorem o průměru 50 mm.

- voda k provedení útoku bude z průběžně doplňované nádrže.

- čas je měřen od výstřelu do sražení druhého terče.

- rozměr : základna střed – přední hrana kádě = 5,6 m

Nesplnění výše uvedených podmínek ze strany soutěžního družstva, jakož i nesportovní chování či vystupování, bude hodnoceno neplatností pokusu !

Přihlášení k soutěži :

Na http://www.sdhbolevec.cz/  , kde najdete pravidla soutěže i přihlášku, kterou je nutné

s kompletními údaji, zaslat či osobně předat do: 26.10. 2014

na e-mail : hasicibolevec@seznam.cz 

Telefonní spojení : 724182445

Na přihlášky podané po termínu nebude brán zřetel a družstvům nebude umožněna účast,
neudělí-li velitel soutěže z vlastního rozhodnutí výjimku.

Při prezentaci bude vybíráno startovné 150,-Kč za družstvo.


S pozdravem Velitel JSDH Bolevec: Roman Nistor

PRAVIDLA soutěže v požárním útoku