Bookmark and Share

Zápis ze schůze Rady ZČHL

Vydáno dne 18. 09. 2020 (1989 x přečteno)

15. 9. 2020, Restaurace U Větráka, Losiná

Rada - přítomni: Sova, Polívka Milan, Polívka Michal, Balvín, Kanta, Janda

Rada - omluveni: Píchová, Matoušek, Záhrobský


 Obsah jednání:

  1. Kvůli současné epidemiologické situaci v ČR rozhodla Rada o zrušení Galavečeru ZČHL 2020.
  2. Žadatelé o pořádání soutěže v roce 2021 mohou své žádosti zasílat do konce října 2020 (více informací na webu www.zchl.czzde>>
  3. Termín shromáždění žadatelů byl stanoven na 14. 11. 2020 od 10:00 v restauraci Pod Lesem v Losiné 29. V 16:00 na témže místě proběhne slavnostní předání ocenění pro nejlepší týmy v mužské a ženské kategorii za sezónu 2020. Oceněny budou týmy od 1. do 8. místa v mužské kategorii a týmy od 1. do 5. místa v ženské kategorii. Počet zástupců jednotlivých týmů bude upřesněn dle epidemiologické situace.
  4. Rada ZČHL upozorňuje, že pokud bude chtít být tým s hlasovacím právem zastupován na shromáždění žadatelů jiným hlasujícím, je potřeba, aby se na začátku jednání dotyčný prokázal písemnou plnou mocí opatřenou razítkem sboru, který bude zastupovat.
  5. Cena Mildy Pytlíka za nejrychlejší čas útoku bude předána zástupci týmu v mužské a ženské kategorii (muži – SDH Žebnice, ženy – SDH Poděvousy).
  6. Vstupné na akci je stanoveno na 50 Kč.
  7. Nabídka jídel ke slavnostnímu předání cen bude včas zveřejněna.
  8. Požadavky pro nové pořadatele - …
  9. Cílové odměny družstev:

MUŽI:              1. místo – 3 500 Kč + poukázka

                        2. místo – 3 000 Kč + poukázka

                        3. místo – 2 500 Kč + poukázka

                        4. místo – 2 000 Kč + poukázka

                        5. místo – 1 500 Kč + poukázka

                        6. místo – 1 000 Kč + poukázka

                        7. místo – 500 Kč + poukázka

                        8. místo – poukázka

 

ŽENY:               1. místo – 2 000 Kč + poukázka

                        2. místo – 1 500 Kč + poukázka

                        3. místo – 1 000 Kč + poukázka

                        4. místo – 500 Kč + poukázka

                        5. místo – poukázka