Bookmark and Share

Příjmy a výdaje 2019

Vydáno dne 04. 03. 2020 (2683 x přečteno)

 k 31.12.2019


Příjmy celkem168 289
Poplatky (9x3000) 27 000
Poplatky (5x4000) 20 000
Příspěvky sdružení (1 0x100) 1 000
Gala večer příjem 10 783
Krajský úřad 50 000
Valeš 10 000
ZKS 10 000
OSH Plzeň sever 3 000
Pletiva Dobrý 5 000
L.L.Trade 11 000
Úrok 6
Příjmy poplatků 2020 (5x100, 4x3000, 2x4000) 20 500
   
Výdaie celkem 116 149
Vrácená záloha 3 000
Plakáty 3 000
Odměny+poháry výběr 60 000
DSD faktura 50 000
Poplatky za účet 149
Rekapitulace  
Počáteční stav účtu k 1.1.2019 30 811
Příjmy celkem 168 289
Výdaje celkem 116 149
Konečný stav účtu k 31.12.2019 82 951
Zálohy vratné 14 000
   
Zůstatek bez vratných záloh 68 951Další články

Zápisy ze schůze rady a sdružení

    Skupiny článků