Bookmark and Share

Zápis ze Shromáždění žadatelů

Vydáno dne 28. 11. 2021 (1602 x přečteno)


Program :

 

1)      Zahájení, přivítání hostů, návrh programu

2)      Oznámení o počtu přítomných s hlasovacím právem

3)      Program

4)      Stanovy – čl.VIIb Stanov ZČHL (Shromáždění žadatelů) a s čl.VIIa Stanov (Rada ZČHL), odstavec 1), 2) a 3), písmeno a) až e).

5)      Zvolení volební komise

6)      Zpráva pokladníka

7)      Zpráva o schůzi rady

8)      Prezentace žadatelů

9)      Požadavky žadatelů na sloučení ZČHL s jinou ligou

10)  Požadavky žadatelů na výjimky z pravidel ZČHL

11)  Počet soutěží ZČHL pro rok 2022

12)  Hlasování o pořadatelích ZČHL pro rok 2022 (tajná volba)

13)  Návrhy kandidátů do Rady ZČHL pro rok 2022

14)  Hlasování o členech Rady ZČHL pro rok 2022 (tajná volba)

15)  Vyhlášení výsledků

16)  Diskuse o termínech ZČHL 2022

17)  Diskuse

18)  Výběr startovních pozic

19)  Zaplacení vkladu pořadatelů pro rok 2022 + finanční vypořádání s pořadateli ZČHL v roce 2021

20)  Zaplacení členských příspěvků členů Sdružení ZČHL pro rok 2022

21)  Závěr

 

 

1)      Zahájení, přivítání hostů, návrh programu

 

2)      Oznámení o počtu přítomných s hlasovacím právem

 

Hlasovací právo: 32 sborů

Přítomno: 16 sborů

Nepřítomno:16 sborů

 

3)      Program

 

4)      Stanovy - čl.VIIb Stanov Zčhl (Shromáždění žadatelů) a s čl.VIIa Stanov (Rada ZČHL), odstavec 1), 2) a 3), písmeno a) až e).

 

5)      Zvolení volební komise

Zapisovatel: Olšovská

Komise: Píchová, Polívka, Kanta

 

6)      Zpráva pokladníka – viz příloha

7)      Zpráva o schůzi rady – viz příloha

8)      Prezentace žadatelů

 

9)      Požadavky žadatelů na sloučení ZČHL s jinou ligou či s odlišnými pravidly

 

10)  Požadavky žadatelů na výjimky z pravidel ZČHL

 

11)  Počet soutěží ZČHL 2022

 

Návrh na navýšení počtu soutěží ZČHL na 15 z důvodu možnosti zrušení nějaké ze soutěží kvůli epidemiologické situaci.

Hlasování –   13 pro

                       3 proti

                       0 zdržel se

Počet soutěží v ročníku 2022 je 15.

 

12)  Hlasování o pořadatelích ZČHL pro rok 2022 (tajná volba)

Nebylo nutné hlasování, počet soutěží shodný s počtem pořadatelů.

 

13)  Návrhy kandidátů do Rady ZČHL pro rok 2022

14)  Hlasování o členech Rady ZČHL pro rok 2022 (tajná volba)

Napsat dva kandidáty do rady ZČHL, kteří budou vyškrtnuti na volební lístek.

 

15)  Vyhlášení výsledků

Výsledky hlasování:

 

Polívka Milan 1 hlas

Matoušek Alexandr 1 hlas

Kanta Petr 1 hlas

Hájek Tomáš 14 hlasů

Čechurová Aneta 12 hlasů

Švíka Václav 3 hlasy

 

Členové rady ZČHL 2022:

Polívka Milan

Balvín Zdeněk

Sova Pavel

Píchová Aneta

Matoušek Alexandr

Olšovská Jana

Polívka Michal

Kanta Petr

Švíka Václav

 

16)  Diskuse o termínech ZČHL 2021

4.6. Útušice

11.6. Horní Hradiště

12.6. Štichovice

2.7. Nevřeň

3.7. Stýskaly

9.7. Horní Kamenice

10.7. Štítary

23.7. Štěnovický Borek

24.7. Buková I. (SDH)

30.7. Bolkov

31.7. Mochtín

6.8. Mokrouše

13.8. Robčice

14.8. Buková II.

3.9. Žákavá

 

17)  Diskuse

 

18)  výběr startovních pozic

Muži

Únětice - 5

Bezděkov pod Třemšínem - 1

Horní Kamenice - 6

Dehtín - 4

Horní Lukavice - 10

Mochtín - 7

Hlubyně

Nevřeň - 8

Bolkov - 3

Zahorčice - 2

 

Ženy:

Hradec - 3

Poděvousy – poslední

Štítary - 5

Únětice - 1

Dehtín – 2

 

19)  Zaplacení vkladu pořadatelů pro rok 2022 + finanční vypořádání s pořadateli ZČHL v roce 2022

Zaplatit na účet 123-1033860247/0100

 

20)  Zaplacení členských příspěvků členů Sdružení ZČHL pro rok 2022

Zaplatit na účet 123-1033860247/0100

 

21)  ZávěrDalší články

Zápisy ze schůze rady a sdružení

    Skupiny článků