Bookmark and Share

Zpráva o schůzi Rady ZČHL 12. 12. 2020 , Losiná

Vydáno dne 22. 12. 2020 (1962 x přečteno)

Rada - přítomni: Záhrobský, Balvín, Sova, Polívka Mil., Polívka Mich., Kanta, Matoušek

Rada - omluveni: Píchová, Janda

Hosté: 0

 


Program:


1. Zahájení, přivítání přítomných

2. Finance 2020 - viz příloha

3. Hodnocení ligy 2020

Bez jakýchkoliv prohřešků

4. Počet soutěží 2021

* zůstane 14 soutěží

5. Vklad pořadatelů 2021

* vklad 3 000 Kč + 1 000 Kč vratná záloha

6. Způsob volby pořadatelů 2021

* 1 pořadatel bude vyšktrnut

7. Způsob volby a počet členů Rady ZČHL 2020

* počet členů Rady zůstane 9; doporučen byl pouze 1 člen z jednotlivého SDH

8. Pravidla

Úprava pravidel

Článek 6 technické podmínky

- výstroj soutěžících

Před:

Členové družstva nemusí mít přilby jednotného typu.

Po úpravě:

Členové družstva nemusí mít přilby jednotného typu ani barvy.

9. Různé

Termín schůze rady a členů sdružení bude upřesněn

10. Závěr

sepsal: Záhrobský

 

 

ZČHL, příjmy a výdaje k 12.12.2020
 

 

Příjmy celkem: 89 .....302 Kč

 

Poplatky 2020 ......26 000 Kč

 

Příspěvky sdružení 100 Kč .....300 

 

Krajský úřad ....50 000 

 

Valeš ....10 000 

 

OSH Plzeň sever ....3 000 

 

Úrok .... 2 

 

Výdaje celkem ..... 81 410 

 

Vratky pořadatele COVID ..... 22 000 

 

Plakáty .... 2 339 

 

Odměny+poháry výběr ..... 7 003 

 

DSD faktura .... 50 000 

 

Poplatky za účet ... 68 

 

 
Rekapitulace 

 

Počáteční stav účtu k 1.1.2020 ..... 82 951 Kč

 

Příjmy celkem ..... 89 302 

 

Výdaje celkem .... 81 410 Kč 

 

Konečný stav účtu k 12.12.2020 .... 90 843 Kč

 

Zálohy vratné .. 13 000 Kč 

 

Zůstatek bez vratných záloh .... 77 843 Kč

 

 

 

 

 Další články

Zápisy ze schůze rady a sdružení

    Skupiny článků