Bookmark and Share

SDH Horní Kamenice

Vydáno dne 18. 07. 2014 (3468 x přečteno)

si Vás dovoluje pozvat na X. ročník O pohár obce H.Kamenice soutěž v požárním útoku.


 

Propozice:

Místo konání: Treninkový areál za hasičskou zbrojnicí v Horní Kamenici

Datum:

26.7. 2014

Program:

12:00 - 13:00 prezentace družstev, 13:00 začátek soutěže v PÚ


Kategorie: muži, ženy (oboje se hodnotí zvlášť)
Startovné: muži i ženy 150 Kč
Startovné se hradí při prezentaci družstva.

Technická ustanovení:


Soutěž proběhne dle platných pravidel požárního sportu s následujícími výjimkami:
Obě kategorie použijí k sestavení výtlačného vedení 2ks B a 2x2ks hadic C (hadice mohou být úzké: C-42mm, B-65mm), stroj může být při startu pokusu v chodu, čára stříkání je nedotknutelná, sací koš musí být našroubován před ponořením do vody, bude prováděno namátkové měření hadic, každé družstvo má k dispozici dva pokusy z nichž lepší čas se počítá do celkového pořadí. ( V případě účasti více jak 25 družstev si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout o počtu požárních útoků)

Terče:
sklopné

Časomíra:
elektronická

Povrch:
travnatý (louka)

Ceny:
Poháry pro vítěze mužské a ženské kategorie, poháry za 1. - 3. místo


Pro vítěze mužské kategorie putovní pohár
Potvrdit účast můžete telefonicky na tel. č. 721 478 292 (p. Žák) nebo můžete využít e-mailovou adresu Vlastazak11@seznam.cz  na tuto adresu se obracejte i s případnými dotazy.Tyto propozice jsou umístěny i na webu SDH: www.sdh-hornikamenice.cz  
Soutěž není pojištěna, každý soutěžící se účastní na vlastní nebezpečí !!