Bookmark and Share

Zápis z jednání žadatelů

Vydáno dne 08. 12. 2013 (3078 x přečteno)

Jednání žadatelů o soutěž v ročníku 2014  proběhlo ve Štěnovickém Borku v sobotu 30.11.2013 od 9:00 hod.


Program :

1) Zahájení + prezentace

2) Zvolení volební komise

3) Zaplacení vkladu pořadatelů pro rok 2014 + finanční vypořádání s pořadateli Zčhl v roce 2013

4) Zaplacení členských příspěvků členů Sdružení Zčhl pro rok 2014

5) Zpráva pokladníka

6) Informace z jednání Rady Zčhl 12.10.2013 v Chlumčanech na soutěži CHKZ

7) Prezentace žadatelů (vzhledem ke stejnému počtu žadatelů a soutěží se nebude provádět)

8) Požadavky žadatelů na sloučení Zčhl s jinou ligou či s odlišnými pravidly (výsledkem diskuse a podmínkou pro pořadatelství je schválení organizace takovéto soutěže Shromážděním žadatelů)

9) Požadavky žadatelů na výjimky z pravidel Zčhl (výsledkem diskuse a podmínkou pro pořadatelství je schválení případných výjimek Shromážděním žadatelů)

10) Hlasování o pořadatelích Zčhl pro rok 2014 (vzhledem ke stejnému počtu žadatelů a soutěží se nebude provádět)

11) Návrhy kandidátů do Rady Zčhl pro rok 2014

12) Hlasování o členech Rady Zčhl pro rok 2014 (tajná volba)

13) Vyhlášení výsledků hlasování

14) Diskuse o termínovém kalendáři 2014

15) Diskuse

16) Závěr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada : přítomni – Hranička , Kešner , Záhrobský , Žák , Nolč , Janda

omluveni – Matoušek , Hnát , Polívka

Zahájení provedl Karel Nolč přivítáním přítomných a přednesením programu. Právo zúčastnit se nevyužily tyto sbory : SDH Krašovice , SDH Strýčkovice , SDH Žákava , zástupce SDH Mrtník odjel po jednacím bodu č. 4 Počet hlasujících je tedy 20 z 24 oprávněných.
Do volební komise byli navrženi : Ondřej Janda , Jan Hůla , Vladimír Záhrobský , jednomyslně schváleno.
Zaplacení vkladu pořadatelů proběhlo , vrácení záloh také proběhlo
Zaplacení členských příspěvku sdružení ZČHL proběhlo
Zprávu pokladníka přečetl Karel Nolč : k 30.11.2013 - příjmy 120000,- , výdaje – 110850,- , zůstatek bez vratných záloh 28043,- (14000,- vrat. zál.)
Karel Nolč seznámil přítomné s informacemi z jednání Rady v Chlumčanech 12.10.2013
Prezentace žadatelů – neprovádí se , je pouze 12 žadatelů na „požadovaných“ 14 soutěží. SDH Únětice se před jednáním tel. omluvili ze začátku jednání , dorazili v průběhu , proto mohli být zařazeni mezi žadatele/pořadatele.
Požadavky pořadatelů na sloučení ZČHL s jinou ligou - není požadavek
Požadavky na výjimky z pravidel ZČHL : SDH Mokrouše – šíře dráhy v místě doběhu , výjimka schválena.
Hlasování se neprovádí
Návrhy kandidátů do Rady pro rok 2014. Proběhlo, na 9 radních je 11 kandidátů.
Hlasování o členech Rady pro rok 2014 proběhlo tajnou volbou.
Komise oznámila výsledky hlasování :
Rada 2014 : Záhrobský V. 20 , Janda O. 19 , Polívka Milan 19 , Žák V. 19 , Hranička V. 19 , Studničková A. 18 , Nolč K. 18 , Bech L. 16 , Matoušek A. 11 . Do Rady se nedostali Polívka Michal 11 a Adamec J. 10. Mezi Polívkou a Matouškem proběhla dodatečná volba – Matoušek 13 , Polívka 7 hlasů.

Termínový kalendář ZČHL pro rok 2014 vznikl po vzájemné dohodě : 31.5. Horní Lukavice , 14.6. Štichovice , 15.6. Bučí , 21.6. Bolkov , 5.7. Brodeslavy , 6.7. Úherce , 2.8. Horní Hradiště , 9.8. Štěnovický Borek , 10.8. Chrást , 16.8. Mokrouše , 6.9. Únětice , 7.9. Bezděkov pod Třemšínem.

Diskuse

a) Návrh V. Žáka o posunutí začátku sobotních soutěží na 12:00 hod. Pro 18 , proti 0 , zdržel 2. Schváleno – upravit v pravidlech

b) Návrh P. Štejra na zrušení úvodního nástupu. Pro 2 , proti 16 , zdržel 2. Zůstává .

c) Návrh P. Štejra na změnu výše startovného na max 200 CZK. Pro 18 , proti 0 , zdržel 0. Změna - upravit v pravidlech.

d) Návrh J. Hůly na zavedení pevných startovních pro vybraná družstva. Pro 5 , proti 12 , zdržel 3. Zůstává.

e) Návrh  J. Adamec na pevný termín pro podání žádosti o pořádání pro následující ročník. Hranička navrhl 31.10. příslušného roku. Pro 19 , proti 0 , zdržel 1. Doplnit do pravidel.

f) Návrh L. Becha – povinná účast ženských týmů na úvodním nástupu. Pro 0 , proti 17 , zdrželo 3. Zůstává.

g) Návrh L. Becha – celkové vyhlášení ročníku nedělat na posledním kole , ale samostatně po sezoně. Pro 3 , proti 10 , zdržel 7. Zůstává.

h) Návrh Kriegelsteina - soutěžní družstvo na bodovaném místě se může omluvit ze závěrečného nástupu pouze 2x v jednom soutěžním ročníku. Pro 20 , proti 0 , zdržel 0. Doplnit do pravidel.

i) Návrh J. Adamec spuštění rezervace na soutěže. Výsledek : rezervace se spustí vždy v pondělí ve 20:00 hodin 12 respektive 13 dní před soutěží , na sobotu i neděli současně. Pro 20 , proti 0 , zdržel 0. Doplnit do pravidel.

Všeobecné informace :

Valná hromada Sdružení ZČHL + volby a schůze Rady proběhnou před začátkem Ice cupu 18.1.2014.

Do 18.1.2014 nahlásí pořadatelé své hlavní rozhodčí , kteří budou následně pozváni na poslední schůzi Rady před začátkem soutěžního ročníku 2014.

Návrhy plakátů pro rok 2014 prosíme vytvořte do 18.1.2014.

Sponzory ročníku 2014 - pokud možno mít povědomí nebo potvrzené též do 18.1.2014.

Závěrem poděkoval K. Nolč SDH Štěnovický Borek za možnost jednání a přítomným za účast.
Jednání bylo ukončeno ve 12:40hod.


Zdroj: Rada ZČHL


Další články

Zápisy ze schůze rady a sdružení

  1. Valná hromada

Skupiny článků