Bookmark and Share

Zápis z Valné hromady Sdružení ZČHL

Vydáno dne 07. 02. 2014 (3208 x přečteno)

Dne 18.1.2014 proběhlo jednání Sdružení ZČHL v Dolním Hradišti.


Zápis z Valné hromady Sdružení Zčhl 

Program :

1) Zahájení

2) Prezence (článek V, odst.4) Stanov Sdružení Zčhl)

3) Volba zapisovatele (článek V, odst.5) Stanov Sdružení Zčhl)

4) Zpráva o hospodaření

5) Zpráva dozorčí rady

6) Volba předsedy a místopředsedy Sdružení Zčhl

7) Volba dozorčí rady Sdružení Zčhl

8) Sponzoři 2014

9) Plakáty 2014

10) Nahlášení hlavních rozhodčích pořadatelů soutěží

11) Různé

a. Přeplatky (1.000), pohledávky (100) – návrh vyřešení, konečný termín 31.3.14 (článek VIII, odst.2) Stanov Sdružení Zčhl)
b. Doplnění Pravidel Zčhl o úpravy schválené na Shromáždění žadatelů dne 13.11.2013
c. Příští schůze – jednání Rady Zčhl – návrh 12.4.2014
12) Diskuse

13) Závěr

 

Rada přítomni: Záhrobský , Janda , Studničková , Nolč , Polívka , Bech L.

Rada omluveni : Hranička , Matoušek , Žák

 

1) Zahájení – vysvětlení pojmu „Valná hromada“

2) Prezence – D.Hradiště, H.Hradiště, Lhůta, Hůrky, Mokrouše, Bučí, Mrtník

3) Zapisovatel – Ondřej Janda

4) Zpráva o hospodaření – přečtena , přiložena k zápisu

5) Zpráva dozorčí rady za rok 2013 , 2x zasedala během roku 2013 , zpráva přiložena k zápisu

6) Volba předsedy a místopředsedy Sdružení ZČHL : Návrh M.Bech předseda , J.Záhrobská místopředseda – hlasování 7 pro , 0 proti

7) Dozorčí rada – Nolč , Hnát , Adamec

8) Sponzoři ročníku 2014 – Bison ? , Becker , OSH PS. DSD Metal končí jako generální sponzor. Probez – nutno smlouvu navíc . Okal bude pravděpodobně sponzorovat. Ing. Libor Valeš. Sympakt – možnost gen. sponzora. (OSHPS 5000,- ; Becker 4000,- ; DSD metal 10000,- ; Probez 10000,- ; Okal 10000,- ; Valeš 5000,- ; Sympakt ??

9) Plakát dodán od Anety Studničkové, úpravy budou dodatečně provedeny

10) Nahlášení hlavních rozhodčí pořadatelů soutěží: Únětice p.Kozel ; Bučí p.Bech + p.Kozel ; Mokrouše p.Filip ; H.Lukavice p.Kozel+p.Baümel ; Bolkov p.Kozel+ p.Baümel ; Brodeslavy p.Bech ; H.Hradiště p.Bech + p.Polcar ; Š. Borek p.Kozel + p.Baümel ; Bezděkov p. Tř. p.Baümel ; Úherce ??? ; Chrást ???

11) Různé : Přeplatky – vyřešené ; Pohledávky – vyřešené ; Doplnění do pravidel ZČHL provedeno V.Hraničkou (výše startovného , sobotní začátek soutěže , start rezervace , omlouvání družstev , termín pro žádosti) . Příští schůze Rady Zčhl proběhne 12.4.2014 od 9:00 hodin v hotelu Central.

12) Diskuse

13) Závěrem poděkoval K.Nolč přítomným za účast a SDH D.Hradiště za možnost jednání.

 

Zapsal : O.Janda

 


Zdroj: Rada ZČHL