Bookmark and Share

Zápis ze schůze rady ZČHL 12.10.2013

Vydáno dne 19. 10. 2013 (3140 x přečteno)

Dne 12.10.2013 proběhla od 13:00 hodin schůze Rady ZČHL v Chlumčanech 

Aktualizace 4.11.2013 -  pouze SDH Únětice  se  přesunul z umístěných do žadatelů. A SDH Poděvousy ze žadatelů do umístěných. Jinak zůstalo vše v původním znění.


Rada - přítomni : Nolč , Polívka , Záhrobský , Matoušek , Žák , Hranička , Janda

 Rada – omluveni : Kešner , Hnát

 

PROGRAM :

1. Úvod

2. Finance 2013

3. Hodnocení ligy 2013

4. Počet soutěží 2014

5. Vklad pořadatelů 2014

6. Způsob volby pořadatelů 2014

7. Způsob volby a počet členů Rady 2014

8. Termín a místo schůze žadatelů

9. Pravidla

10.Různé

11.Závěr

POZOR : AKTUALIZACE ZÁPISU PROVEDENA  4.11.2013, ( PO UKONČENÍ TERMÍNU ŽADATELŮ )

1) Úvod

provedl K.Nolč přivítáním přítomných.

2) Finanční zprávu

k 12.10.2013 přednesl K.Nolč.

Počáteční stav účtu k 1.1.2013 : 32893 CZK; Příjmy celkem : 120000 CZK ;Výdaje celkem :  110850 CZK

Konečný stav účtu k 12.10.2013 : 28043 CZK (14 tis. jsou však zálohy pořadatelů)

Přiloženo k zápisu.

3) Hodnocení ligy 2013

Po kontrole zápisů a zhodnocení jednotlivých soutěží v uplynulé soutěžní sezoně bylo konstatováno, že soutěže proběhly v souladu s pravidly ZČHL . Rada ZČHL však uděluje napomenutí SDH Chrást za pozdržení startovní listiny. Vratná kauce se neodebírá- pro všichni přítomní.

P.Eret připraví finanční vypořádání s pořadateli sezony 2013 (vrácení částky 1.000,- CZK pro SDH , které nežádají pro rok 2014 – na žadatelské schůzi).

4) Počet soutěží pro rok 2014

V ročníku 2014 by mělo být 14  soutěží. Rada proto prodlužuje termín pro podání žádosti do 31.10.2013.

5) Vklad pořadatelů 2014

Vklad pořadatelů   3000,- CZK , Vratná kauce 1000,- CZK

6) Způsob volby pořadatelů 2014

Není potřeba. Na  14   soutěží je  12   žadatelů. Žadatelé získávají pořadatelství automaticky .

Žadatelé ( 1  ) : SDH Horní Lukavice (PJ), SDH Brodeslavy (PS), SDH Bučí(PS) , SDH Bolkov(PJ), SDH Štěnovický Borek(PM) , SDH Úherce(PS) , SDH Štichovice(PS) , SDH Bezděkov pod Třemšínem(BP), SDH Horní Hradiště (PS), SDH Chrást (PB), SDH Mokrouše (PJ) , SDH Únětice (PJ)

Rada ZČHL žádá nové žadatele/pořadatele , o prezentaci soutěže na stránkách ligy (www.zchl.cz)

7) Způsob volby a počet členů Rady 2014

Volba tajná. Hlasovací lísty připraví Václav Hranička.

Každý účastník shromáždění žadatelů může navrhnout 2 kandidáty do Rady. Zájemce o členství v Radě bude přítomný na Shromáždění žadatelů, případně bude zastoupený sborem s hlasovacím právem . Počet členů Rady ZČHL pro rok 2014 bude 9. Platný hlasovací lístek bude obsahovat 9 označených (zaškrtnutých) kandidátů. Jiné budou vyřazeny.

8) Termín a místo Shromáždění žadatelů

Shromáždění žadatelů proběhne v sobotu 30.11.2013 od 9:00 hodin v hospodě Na Polance mezi Štěnovickým a Nebílovským Borkem.

9) Pravidla

aktuálně není nic k řešení

10) Různé

- Poslední schůze Rady ZČHL před 1.kolem ročníku 2014 by se měli zúčastnit všichni rozhodčí , kteří dělají hlavního rozhodčího , aby byli poučeni a seznámeni se změnami v pravidlech (budou pozváni).

- Návrhy na plakáty pro rok 2014 můžete tvořit do termínu konání Valné hromady (cca polovina ledna 2014) –  návrh pět připraví Aneta Studničková  , žádáme další dobrovolníky o jiné návrhy

- Zjistit možnosti sponzorování pro rok 2014 – Okál , Becker ,Probez, a další - pokud možno do termínu konání Valné hromady (cca polovina ledna 2014 )

Hlasovací právo na Shromáždění žadatelů mají:

Žadatelé ( 12  ) : SDH Horní Lukavice (PJ), SDH Brodeslavy (PS), SDH Bučí(PS) , SDH Bolkov(PJ), SDH Štěnovický Borek(PM) , SDH Úherce(PS) , SDH Štichovice(PS) , SDH Bezděkov pod Třemšínem(BP), SDH Horní Hradiště (PS), SDH Chrást (PB), SDH Mokrouše (PJ) ,SDH Únětice (PJ)

Umístění:

muži do 10 místa : SDH Vřeskovice (KT) , SDH Horní Kamenice(DO) ,  SDH Žákava (PJ) SDH Dehtín (KT) ,

ženy do 5 místa : SDH Chválenice (PJ), SDH Strýčkovice (DO),SDH Poděvousy(DO),

Ostatní členové sdružení : SDH Lhůta (PJ),  SDH Hůrky (RO), SDH Krašovice  (PS), SDH Dolní Hradiště (PS) , SDH Mrtník (PS)

Tedy   24 sborů.

Z každého sboru se zúčastní maximálně dva členové.

11) Závěrem

poděkoval K.Nolč přítomným za účast. Ukončení schůze ve   14:15  hod.

Rada ZČHL, Zapsal: Hranička

 


Zdroj: Rada ZČHL