Bookmark and Share

Zápis ze schůze Rady ZČHL

Vydáno dne 15. 05. 2014 (2864 x přečteno)

 

V sobotu 12.4.2014 proběhla v plzeňském hotelu Central schůze Rady ZČHL.

 


Program:

1) Zahájení

2) Informace o provedení změny termínu konání 1.kola Zčhl v Horní Lukavici ( z 31.5.2014 na 24.5.2014 )

3) Kontrola doplnění Pravidel Zčhl 2014 dle zápisu z VH Sdružení Zčhl ze dne 18.1.2014

4) Proškolení hlavních rozhodčích a rozhodčích základny , nahlášených pořadateli soutěží Zčhl pro ročník 2014 ( M.Polívka)

5) Sponzoři 2014

6) Finance – stav účtu – cílové odměny družstev – zvýšení nebo ponechání ?

7) Pravidla 2014 – Dodatek ( název soutěže , odměny družstvům , ... )

8) Plakáty 2014

9) Různé

a) kontrola předání kufříku s materiálem zástupcům SDH Horní Lukavice (doplnění ?)

b) Předání sponzorského daru firmy Bison pořadatelům první soutěže – SDH Horní Lukavice

c) Náměty na změny v pravidlech

d) Příští schůze – jednání Rady

10) Diskuse

11) Závěr

 

Rada přítomni : Nolč , Polívka , Matoušek , Žák , Záhrobský , Janda

Rada omluveni : Hranička , Studničková , Bech

Rozhodčí : Baümel

 

1)      Úvodem přivítal K.Nolč přítomné

2)      Informace o změně termínu soutěže v Horní Lukavici byla řádně a včas  zveřejněna na stránkách ligy

3)      Byla provedena kontrola doplnění Pravidel Zčhl 2014 z minulého jednání Rady Zčhl v Horním Hradišti dne 18.1.2014 - doplněno

4)      Dostavil se jediný rozhodčí : Baümel

5)      Sponzoři pro rok 2014 :                                                                                                                        Okal 15 000,-     / Probez 10 000,- /  L.Valeš  5 000,-   / DSD Metal  10 000,-                      OSH PS 3 000,-  / Becker  ?  /   Rock Radio   /  Bison (přidat na plakáty jako sponzora)

6)      Finance k 12.4.  80 068,-, z toho 12 000,- vratné zálohy pořadatelů.                                                       Zůstatek bez vratných záloh 68 068 ,- CZK                                                                                        Získáno od sponzorů : 42 000,-                                                                                                           Nový stav : 107 068,- CZK                                                                                                                    Cílové odměny MUŽI:

1.místo                15 000,-

2.místo                10 000,-

3.místo                8 500,-

4.místo                6 000,-

5.místo                5 500,-

6.místo                5 000,-

7.místo                4 500,-

8.místo                4 000,-

 

Cílové odměny ŽENY:

                              1.místo                12 000,-

                              2.místo                8 000,-

                              3.místo                6 500,-

                              4.místo                4 500,-

                              5.místo                4 000,-

Muži 58 500 + ženy 35 000 = 93 500,-

3 000,- poháry + diplomy = max 5 500,-

+ ? internetová doména a hosting

 

7)      Doplnit dodatek pravidel pro rok 2014 – odměny družstvům                                                                     Název ligy 2014 : Západočeská hasičská liga v pú 2014

 8)      Plakáty – 10 ks pro každého pořadatele , zbylé se rozdají družstvům v Horní Lukavici                          Do 20.5. rozeslat Radě ZČHL , na 1.kole se rozdají po 10 ks pořadatelům

 9)      Různé :  Kufřík – doplněn a je v Horní Lukavici                                                                                               Předán sponz. dar fa. Bison Horní Lukavici (iontové nápoje – rozdělit do cen)                        Náměty na změny v pravidlech – bez  změn                                                                                     Příští schůze – 24.5. 2014 na 1.kole v Horní Lukavici

 10)   Diskuse : nic

 11)   Závěrem poděkoval K.Nolč za účast na jednání.


Zdroj: RADA ZČHL